Projektowanie i nadzory wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych

KableWłaściwe zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych jest podstawowym elementem obniżenia kosztów montażu i zoptymalizowania uzysków z produkcji energii elektrycznej.Bardzo często korzyści z ich zamontowania są przedstawiane przez handlowców lub kiepsko
wyszkolonych wykonawców, którzy opierają się często na chwytach marketingowych, mało rzetelnych kalkulacjach, obliczeniach i danych katalogowych. Dysponują za to bardzo dobrze sporządzonymi umowami , gwarantującymi im bezkarność w związku z awaryjnością instalacji i naprawami gwarancyjnymi. Najczęściej instalacja nie produkuje zakładanej ilości energii. Inwestor zwykle dowiaduje się o tym po paru miesiącach eksploatacji instalacji. Wyegzekwowanie oferowanej sprawności jest mało prawdopodobne.
Tanio i szybko wykonana instalacja najczęściej nie spełnia wymogów bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, charakteryzuje się niską sprawnością i jakością wykonania. Inwestor musi wiedzieć czego wymagać i oczekiwać. Do tego właśnie potrzebne są projekty Koszt sporządzenia właściwego projektu zwróci się bardzo szybko

Na czym polega nadzór instalacji fotowoltaicznych?

Nadzór instalacji fotowoltaicznych dotyczy kontroli poprawności montażu paneli, konstrukcji nośnych, poprawności montażu przewodów, inwerterów, rozdzielnic pod względem zgodności z dokumentacją techniczną , przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwporażeniowego. Szczególną uwagę poświęcamy prawidłowemu doborowi materiałów montażowych, jakości wykonania i odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, dotyczącej schematów, atestów, instrukcji eksploatacji, pomiarów powykonawczych i i innych przewidzianych przepisami