Okresowe przeglądy elektryczne w budynkach

PrzeglądOkresowe przeglądy elektryczne w budynkach wymagane są przede wszystkim dla obiektów przeznaczenia: komercyjnego, przemysłowego, mieszkaniowego – wielorodzinnego oraz publicznego. Nasza firma oferuje obsługę różnych klientów, którzy liczyć mogą na wykonanie pomiarów i badań w zgodzie z normą PN-HD 60364-6:2008.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej w budynku?

Przegląd instalacji elektrycznej ma na celu sprawdzenie jej jakości, poziomu bezpieczeństwa i zużycia , poprawności działania w tym: oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wyłącznika przeciwpożarowego i innych. Podczas przeglądu sprawdza się aktualność badań ochronnych i w razie potrzeby powinno się je zaktualizować .

Ocenie i sprawdzeniu podlega również  praca urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych, instalacja odgromowa oraz prawidłowość wszystkich oznaczeń, w tym schematów rozdzielnic i instalacji. Zakres przeglądów i częstotliwość ich wykonywania regulują przepisy eksploatacji i użytkowania obiektów budowlanych.